Dutch

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen GO! Beauty & Health en de klant.

Behandeling
GO! Beauty & Health zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. En zorgdragen voor een up to date vakkennis, certificaten en diploma's.

Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak annuleren. Indien dit optijd wordt gedaan mag GO! Beauty & Health het volledige bedrag in rekening brengen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag GO! Beauty & Health deze tijd inkorten op de behandeling. Bij meer dan vijftien minuten later kunnen we de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. 

GO! Beauty & Health moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden. Uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden uitgezonderd.

Betaling
Prijzen van behandelingen op de website zijn leidend. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

Persoonsgegevens & privacy
Vóór de eerste behandeling zullen wij gegevens verzamelen, waarvan de specialiste aangeeft welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De persoonlijke gegevens van de klant zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. GO! Beauty & Health behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Geheimhouding
Alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft gedeeld tijdens de behandeling zal bij GO! Beauty & Health veilig zijn.

Aansprakelijkheid
GO! Beauty & Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging & diefstal
GO! Beauty & Health heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld.

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet je deze zo spoedig mogelijk melden. Binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk melden aan GO! Beauty & Health. Deze reactie aan de klager, binnen vijf werkdagen moet geven. Indien een klacht gegrond is, zal GO! Beauty & Health de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien we niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Normen & Waarde
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemene normen & waarde. Indien dit niet gebeurd, heeft GO! Beauty & Health het recht de klant toegang tot de salon te weigeren.

Rechten
Op elke overeenkomst tussen GO! Beauty & Health en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy verklaring

Schoonheidssalon GO! Beauty & Health, gevestigd aan de Laagt 9, 4286 LV Almkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.gobeautyenhealth.nl
Laagt 9
4286 LV Almkerk
Telnr: 06-36404550

Persoonsgegevens die wij verwerken
GO! Beauty & Health verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum

Almkerk, 2023